Zapraszamy osoby, które chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowy zawód.

 

O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18 lat lub ukończą w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę. Rekrutacja do szkół jest ciągła. Kandydat do szkoły może rozpocząć naukę zarówno w semestrze jesiennym, jak i w semestrze wiosennym.

Rekrutacja do naszych Szkół odbywa się bez egzaminów wstępnych i jest całkowicie bezpłatna. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 

Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie do szkoły (pobierz tutaj lub odbierz w sekretariacie szkoły)
- świadectwo ukończenia szkoły w oryginale:
     - do szkoły policealnej - świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego lub technikum,
     - do liceum ogólnokształcącego – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły zawodowej,
- 2 zdjęcia legitymacyjne,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym kierunku (dotyczy szkoły policealnej i KKZ).

 

Zapisz się już dziś
Zostaw nam swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą i poprowadzimy przez dalszą cześć rekrutacji.