WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

·         przeprowadzanie diagnozy kosmetycznej

·         wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających

·         udzielanie porad kosmetycznych

·         organizowanie i prowadzenie gabinetu kosmetycznego

Technik usług kosmetycznych wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi, dekoltu, dłoni, stóp i ciała; przygotowuje klienta do zabiegów zgodnie z postawioną diagnozą; dobiera i stosuje właściwe preparaty kosmetyczne, dobiera metody i techniki wykonywania określonych zabiegów; dobiera aparaturę, narzędzia i przybory do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych oraz określa działanie czynników fizykalny na organizm człowieka.

 

Plan nauczania:

 

 

Szkolny plan nauczania  Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „primus” 

Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych  /zaoczna/

2 letni okres nauczania

Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207

Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie

Kwalifikacje: K1 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (A.61.)

                     K2 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62.)

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr I

Semestr II

Semestr III

Semestr IV

Suma godzin

w okresie nauczania     

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości­

20

20

Łączna liczba godzin

0

0

0

20

20

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym

30

10

40

2

Język obcy w kosmetyce

15

25

40

3

Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

25

30

20

75

4

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu

50

45

95

5

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała

50

40

90

Łączna liczba godzin

75

105

95

65

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym­­

1

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu

100

70

170

2

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała

80

90

170

Łączna liczba godzin

100

70

80

90

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175

175

175

155

680

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

175

175

700

               

 

­prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

 

­­zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

 

 

Wymiar praktyk zawodowych

Tyg.

Godz.

Semestr I

Semestr II

2

80

Semestr III

Semestr IV

2

80

Razem

4

160

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje (A.61.) odbywa się pod koniec drugiego semestru.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje (A.62.) odbywa się pod koniec czwartego semestru.