beznazwy

 

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA i HIGIENY PRACY

system kształcenia: zaoczny

okres nauki: trzy semestry

Informacje o kierunku kształcenia

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy. Kontroluje stan bhp w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Program nauczania Technik BHP

Technik usług kosmetycznych
liczba semestrów: 4
tryby: zaoczny

Technik usług kosmetycznych przeprowadza diagnozę kosmetyczną oraz wykonuje zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej (zachowawczej), leczniczej i upiększającej w obrębie twarzy i całego ciała.

W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie. Dodatkowo w trakcie zajęć będziesz uczestniczyła w pokazach i szkoleniach prowadzonych przez przedstawicieli znanych firm kosmetycznych, a także zdobędziesz certyfikaty, które umocnią Twoją pozycję w oczach potencjalnych pracodawców!

Program nauczania Technik Usług Kosmetycznych

 OPIEKUN MEDYCZNY
system kształcenia: zaoczny
liczba semestrów: 2

 

Informacje o kierunku kształcenia

Nauka w zawodzie opiekuna medycznego trwa jeden rok w szkole policealnej.

Opiekun medyczny zabezpiecza realizację świadczeń opiekuńczo-higienicznych nad osobami chorymi, a w szczególności nad osobami niesamodzielnymi. Wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawodu opiekun medyczny jest kompatybilne z priorytetami działań Ministra Zdrowia tj. z wejściem w życie ustawy o ubezpieczeniach pielęgnacyjnych. Opiekun medyczny świadczy usługi na rzecz osób niesamodzielnych we wszystkich grupach wiekowych.

Program nauczania Opiekun medyczny

TECHNIK ADMINISTRACJI

system kształcenia: zaoczny
liczba semestrów: 4

Informacje o kierunku kształcenia

Technik administracji - Organizuje i gromadzi informację, dokumentację oraz prowadzi wewnętrzną koordynację działalności jednostek organizacyjnych. Organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi jednostkami instytucji w celu udzielania pomocy kierownikom i innemu personelowi.

Program nauczania Technik Administracji

 

Prywatna Szkoła Policealna dla dorosłych „primus”

 

Szkoły policealne to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą szybko i w komfortowych warunkach zdobyć zawód i zwiększyć swoje możliwości na rynku pracy. Kształcenie trwa od 1 roku do 2 lat, w zależności od wybranego kierunku.
Nauka odbywa się w oparciu o obowiązującą podstawę kształcenia zawodowego zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.
Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia szkoły, a po przystąpieniu do egzaminu z kwalifikacji zawodowych, otrzymują dyplom z tytułem technika.

Czytaj więcej: SZKOŁA POLICEALNA