Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „PRIMUS”

Nasze Liceum Ogólnokształcące kierowane jest do wszystkich, którzy chcą zdobyć średnie wykształcenie i zdać egzamin maturalny oraz do osób, które przerwały naukę w szkole średniej.

Nasza Szkoła przygotowuje maturzystów do zdania egzaminu maturalnego według obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych "PRIMUS" trwa:
-
  3 lata (6 semestrów)  - dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej i gimnazjum,
2 lata (4 semestry) – dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczynają naukę od semestru trzeciego

 

STATUT
Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "PRIMUS"

 

 

 

Szkolny plan nauczania na podbudowie gimnazjum
dotyczy Słuchaczy, którzy naukę w LO "PRIMUS"
rozpoczęli po dniu 01 września 2017 r. od semestru pierwszego
(aktualnie semestr: 2)

 

Szkolny plan nauczania na podbudowie gimnazjum
dotyczy Słuchaczy, którzy naukę w LO "PRIMUS"
rozpoczęli przed dniem 01 września 2017 r. od semestru pierwszego
(aktualnie semestr: 5A)

 

Szkolny plan nauczania na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
dotyczy Słuchaczy, którzy naukę w LO "PRIMUS"
rozpoczęli po dniu 01 września 2017 r. od semestru trzeciego
(aktualnie semestr: 3, 4, 5B i 6)