Szkoły dla dorosłych „primus”

       Nasza Szkoła „primus” posiada uprawnienia szkoły publicznej. Wpisana jest do ewidencji placówek oświatowych i otrzymała pozytywną opinię Kuratorium Oświaty. 
 
Ze szkoły można zrezygnować bez żadnych konsekwencji, nie pobieramy opłaty za zmiany kierunków kształcenia.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie.

 

 

pieczątka 

 

 

Słuchacze szkoły na życzenie otrzymują bezpłatnie zaświadczenia o odbywaniu nauki do ZUS, MOPS lub innych instytucji. Wydajemy również legitymacje szkolne, uprawniające do zniżek w komunikacji publicznej oraz innych zniżek uczniowskich.